Om oss Baskunskap Produkt Fördjupning
Kap. 1 Kap. 2 Kap. 3 Kap. 4 Kap. 5 Kap. 6 Kap. 7 Kap. 8 Kap. 9 Previous page Next page    
Samarbetspartner
I vårt arbete med att få fram rätt produkt till våra kunder jobbar vi tätt tillsammans med ett antal samarbetspartners. Det rör sig om enstaka kunder, maskinbyggare, universitet, externa laboratorier och leverantörer. Under de senaste åren har vi haft samarbetsprojekt med flera av de största additivtillverkarna, de duktigaste tillverkarna av syntetiska basvätskor, externa laboratorier samt Sveriges mest avancerade laboratorium för mätning och analys av material och ytor.


Några av våra viktigaste samarbetspartners är Lubrizol, Croda, Oleon och Ångströmlaboratoriet vid Uppsala universitet. Vi väljer våra partners med omsorg. För att vi ska inleda ett samarbete vill vi att de tilltänkta partnerna ska tillhöra de kunnigaste på marknaden samt att de ska uppvisa ett intresse för de produkter och teknologier som vi vill utveckla.
För att vi ständigt ska vara uppdaterade på vad som händer inom maskinutveckling och hur det påverkar våra produkter har vi också en kontinuerlig dialog med några av de viktigaste maskinbyggarna på respektive områden. Företag som vi anser leder utvecklingen av nya maskiner och tillbehör.
Interaktiv utbildning Kapitel 1.7 svenska version 5.0 | 2015