Om oss Baskunskap Produkt Fördjupning
 
Bli licensierad Agrolanvändare
För dig som säljer och arbetar med våra produkter, bli licensierad Agrolanvändare. En diplomerad utbildning.

Nu är det dags att testa dina kunskaper. Du kan välja mellan två olika test, ett enklare test som handlar om baskunskap (för dig som då och då kommer i kontakt med våra produkter). Samt ett fördjupat test som verkligen sätter dina kunskaper på prov (för dig som dagligen arbetar med våra produkter)!

Baskunskapstestet innehåller 21 frågor och fördjupningstestet 36 frågor. För att erhålla ditt diplom krävs att du svarar rätt på minst 90% av frågorna.

(Du kan när som helst göra om testet)

Lycka till!Förnamn

Efternamn

Butik/anläggning (ort)


Epostadress

Förnamn

Efternamn

Butik/anläggning (ort)


Epostadress


Interaktiv utbildning Test | svenska version 3.0 | 2012