Om oss Baskunskap Produkt Fördjupning
Kap. 1 Kap. 2 Kap. 3 Kap. 4 Kap. 5 Kap. 6 Kap. 7 Kap. 8 Kap. 9 Previous page Next page    
Produktion
Alla våra smörjoljor produceras av företaget Petrolia, som har sin verksamhet i oljehamnen på Loudden i Stockholm. Petrolia är ett rent produktionsbolag som producerar smörjmedel och bilkemikalier för
Agro Oil och OKQ8. Lantmännen och OKQ8 äger Petrolia tillsammans.


Ovansidan av blandningstank. Notera att alla anslutningar är gjorda av gummi, för att påverka invägningen så lite som möjligt.

Smörjoljor består av två olika komponenter, basvätskor och funktionsförbättrande tillsatser. Typiskt består en färdig produkt av 2–3 basvätskor och 1–5 tillsatser. Antalet tillsatser är i många fall fler, men komponenterna är ofta förblandade i så kallade tillsatspaket, eller additivpaket. På Petrolia väger man under omrörning in de olika komponenterna i en blandningstank. Processen, som egentligen bara går ut på att blanda olika komponenter, är processtekniskt väldigt enkel, men man har mycket höga krav på precisionen i hur mycket av de olika komponenterna som används. Vägningen av komponenterna sker med en noggrannhet på 0,3 %.

Om produkten inte uppfyller de krav som ställs, kontrollerar man om det finns en möjlighet att justera produkten så att den hamnar inom specifikationen. Oftast finns denna möjlighet. I sällsynta fall blir man tvungen att skrota produkten, alternativt tillvarata produkten som komponent i någon annan tillverkning.

Analysinstrument som används för att mäta viskositet, en av de viktigaste kontrollmätningarna för att kontrollera en producerad olja.

Interaktiv utbildning Kapitel 1.8 svenska version 5.0 | 2015