Om oss Baskunskap Produkt Fördjupning
Kap. 1 Kap. 2 Kap. 3 Kap. 4 Kap. 5 Kap. 6 Kap. 7 Kap. 8 Kap. 9 Previous page Next page    
Utvecklingsarbete
Som du kommer att se i avsnitt 8, Produktion, så består ett smörjmedel i huvudsak av två typer av komponenter, basoljor och additiv. När man utvecklar ett nytt smörjmedel jobbar man med båda dessa komponenter samt med blandningen av dessa.

Utvecklingen av tillsatser, eller additiv som det också kallas, sker hos additivtillverkarna. Mer information om dessa finns i avsnitt 7, Samarbetspartners. Det är också additivtillverkarna som står för huvuddelen av utvecklingen av motor- och transmissionsolja för fordonsindustrin.

Formuleringen av dessa produkter är ofta hårt styrda av motortillverkarnas krav och specifikationer. En stor kostnad vid utvecklingen av en ny motorolja är olika motortester. Ett motortest kan kosta upp emot 1 milj. kronor. ACEA-systemet är en sammanställning av olika europeiska motortester och fungerar som en grundnivå av krav för motoroljor på den europeiska marknaden.

För att t ex få ett godkännande enligt A/B-sekvensen, så krävs att man
klarar åtta motortester. Utöver dessa bör man ha ett antal godkännanden från olika motortillverkare.

Under utvecklingen av en ny motorolja får man räkna med att köra åtminstone några av testerna flera gånger. Kostnaderna som är förknippade med detta gör att additivbolagen i praktiken utvecklar ett färdigt additivpaket som klarar de krav som motortillverkarna kräver. Det blir för dyrt för oljebolagen att ändra i de färdiga formuleringarna. Man köper alltså färdiga tillsatspaket av additivbolagen och blandar med sina egna basvätskor till färdiga produkter.

När vi utvecklar andra produkter, t ex hydraul- eller traktoroljor, har vi större frihet att utveckla helt egna recept. Här jobbar vi tillsammans med våra kunder, leverantörer, universitet och externa laboratorier för att få fram en produkt som är bättre än vad som i dagsläget erbjuds på marknaden.

En del av utvecklingen sker även vid Petrolias laboratorium på Loudden i Stockholm. Exempel på produkter som utvecklats av oss i nära samarbete med våra samarbetspartners och som sedan provats av några väl valda kunder innan lansering är: Agrol Mendo Longlife, Agrol Hybran Plus, Agrol Entreprenadfett Syntet och Agrol Rotogear. Samtliga är produkter med hög kundanpassning och exempel på områden där vi leder utvecklingen av smörjmedel.

Vi har en unikt bra kontakt med våra kunder och kan därför anpassa våra produkter för deras behov. Kunderna ska känna en trygghet i att alltid ha rätt produkt om de använder Agrol smörjmedel.
Interaktiv utbildning Kapitel 1.6 svenska version 5.0 | 2015