Om oss Baskunskap Produkt Fördjupning
Kap. 1 Kap. 2 Kap. 3 Kap. 4 Kap. 5 Kap. 6 Kap. 7 Kap. 8 Kap. 9 Previous page Next page    
Historik
1968
På Svenska Lantmännens Riksförbund finns en oljeavdelning som förser centralföreningarna med petroleumprodukter, destillat och smörjmedel. På uppdrag av Föreningsrörelsen Oljenämnd förser man även jordbrukets föreningsrörelse, speciellt industrin, med oljeprodukter.

1973
Agrol lanseras som nytt varumärke och ersätter det tidigare använda Riksolja. Varumärket används företrädelsevis på destillat, diesel och eldningsolja. Fortfarande säljs smörjmedel i grön-vita fat med grodden som avsändare.1974
Helt nya hydrauloljor för entreprenad och skogsmaskiner lanseras, hydrauloljor som kunde användas vid både låga och höga temperaturer. Omsättningen för petroleum uppgår till 200 miljoner kronor, den överlägset största delen kommer från destillat.

1975
Bildas Agro Oil AB som övertar Oljenämndens uppgifter, gäller destillataffären. SLR äger 15 % av Agro Oil resterande 85 % ägs av övriga branscher inom sfären.

1976
Lanseras motoroljan Otto som en olja för alla personbilar.

1982
OK och Lantmännen bildar ett gemensamt bolag för produktion av smörjolje, OK- Lantmännen Smörjoljeproduktion AB (OLSAB). Beläget på Kvarnholmen i Nacka. Från början tillverkar Lantmännen ca 50 % av sitt behov av smörjmedel på OLSAB, resterande volym legotillverkas hos Mobil Oil i Uddevalla.

1986
Vegetabilisk sågkedjeolja, Biosåg, lanseras som den första miljöanpassade produkten. Biosåg tillverkas av Karlshamns Olje AB och är baserad på rapsolja

1987
Inom petroleumområdet satsar nu SLR på smörjmedel för att öppna försäljning till nya målgrupper.

1988
Agrol logotypen får en ny design och lanseras mot nya målgrupper; anläggning och skog.1990
SLR köper ytterligare andelar i Agro Oil AB, andelen nu uppe i 35 %.

1992
Agro Oil AB blir helägt av SLR och ingår i Lantmännen Energi AB, LEA. I bolaget samlas nu samtliga delar inom petroleumverksamheten, destillat, smörjmedel och drivmedelskort. Agro Oil AB drivs som ett helägt dotterbolag.

1996
Agro Oil lanserar det första miljöanpassade dieselbränslet, Agro Light.

1997
Agro Oil startar en ny produktionsanläggning tillsammans med Kuwait Petroleum Svenska AB och OK. Produktionsanläggningen får namnet Petrolia AB, Lantmännens ägarandel är 15 %. Fabriken stod klar 1998. Samtidigt avvecklade Agro Oil samarbetet med Mobil Oil AB på smörjmedelssidan.

1999
Agro Oil lanserar ett eget kontokort, Agrolkortet.

2000
Agrofuel AB med Agro Oil som ägare till 91 % startas för att utveckla miljöanpassade drivmedel.

2001
Agro Oil-koncernen omsätter för första gången mer än 500 miljoner kronor.

2003
Svensk Brikettenergi köps av Agro Oil, Agro Oil omsätter 1117 miljoner kronor.

2005
Agro Oil lanserar ett nytt betal- och kreditkort, Lantmännenkortet

2006
Agrol-logotypen får en ny design med en ”grönare” framtoning. Bolaget byter namn från Agro Oil AB till Lantmännen Energi AB.2009
Lantmännen genomförde en organisationsförändring som innebar att man samlade verksamheter under 4 divisioner.

I början av 2010 flyttades kortverksamheten till Lantmännen Finans, destillat till Division Lantbruk och smörjmedelsverksamheten till Division Maskin.
På så sätt kom de olika verksamheterna närmre sina återförsäljare och kunder.

2011
Agro Oil genomför en organisationsförändring, Mikael Åstrand blir ny affärsområdeschef och Roger Melin blir ny försäljningschef. Denna interna rockad möjliggör att vi kan möta våra kunders önskemål på en högre marknadsnärvaro.2013
Ny logotype introduceras där ursprungsfärgerna gult och svart är tillbaka. Ordet "Lubricants" blir en del i logotypen och kommunicerar tydligt att Agrol även har flera marknader utanför Sverige.

2014
Säljorganisationen förstärks med Roger Mannelkvist. Rogers huvudområde blir försäljning och support till skogs- och entreprenadsegmentet.
Interaktiv utbildning Kapitel 1.2 svenska version 5.0 | 2015