Om oss Baskunskap Produkt Fördjupning
Kap. 1 Kap. 2 Kap. 3 Kap. 4 Kap. 5 Kap. 6 Kap. 7 Kap. 8 Kap. 9 Kap. 10 Previous page Next page
Specialprodukter
Rotogear
är en speciellt framtagen produkt för Indexators Rototilt.
Det är en mineraloljebaserad olja med mycket hög viskositet, 680 cSt vid 40C, som med fördel kan användas i industriväxlar där en ISO VG 680 rekommenderas.
Förpackning: 4-liters dunk

Penetrant
är ett effektivt rostupplösande och fuktförträngande smörjmedel som kan påföras alla typer av metallytor.
Avvisar påverkan av saltvatten, ånga, frätande syror och liknande vätskor.
Universal problemlösare till bland annat industrin, bilen, båten och hemmet.
Används som smörjmedel till bland annat verktyg och maskiner.
Lämnar en klar och tunn oljefilm.
Är utmärkt som rostskydd i hålrum etc.
Förpackning: Aerosol 400 ml.

Hydraul Special 32
är en mineraloljebaserad hydraulolja som är zink fri. Produkten kan med fördel användas till utgödslings-anläggningar, vedklyvar
och maskiner där det föreskrivs en zink fri hydraulolja ISO VG 32.
Tillsatserna är speciellt anpassade för att den ska kunna användas som sköljolja i hydraulsystem som ska konverteras till miljöhydraulolja.
Förpackning: 20- samt 4-liters dunk

Hydraul Arktis
är en hydraulolja med extremt goda lågtemperaturegenskaper.
Den är avsedd att användas i hydraulsystem, både stationära och mobila, som arbetar vid mycket låga temperaturer såsom bakgavellyftar, boggielyftar eller hydrauliska gater.
Förpackning: 20-liters dunk.

Avfettning Pro
är ett miljöanpassat avfettningsmedel speciellt framtaget för att lösa olja och fett. Det är ett koncentrat som späds med vatten 1 och 5 gånger.
Används av proffsen på verkstäder, maskinentreprenörer med mera, men även till bilen och i hemmet.
Bättre alternativ både för hälsan som miljön. Godkänd på Kemikaliesvepet f.d. Göteborgslistan som de flesta kommuner hänvisar till.
Förpackningar: 20- och 4-liters dunk

Exempel på specialprodukter: Avfettning PRO

Quick Absorb
Naturligt absorptionsmedel för sanering av olja och andra vätskor. Används där spill av olja och andra vätskor kan förekomma t.ex. i verkstäder och fabriker samt i hemmet. Har hög uppsugningsförmåga och lämpar sig för sanering och uppsugning av oljespill, bensin, färger och andra vätskor. Kan också med fördel även användas som absorptionsmedel i torrtoan. Är en ren naturprodukt, utan kemiska tillsatser, som tillverkas av träfiber och kalcinerad lera. Quick Absorb är klassificerad som en icke miljöfarlig.

Förpackning: 50 L plastsäckar


Interaktiv utbildning Kapitel 2.8 svenska version 5.1 | 2016