Om oss Baskunskap Produkt Fördjupning
Kap. 1 Kap. 2 Kap. 3 Kap. 4 Kap. 5 Kap. 6 Kap. 7 Kap. 8 Kap. 9 Kap. 10 Previous page Next page
Miljöanpassade produkter More Information
Miljöanpassade oljor – även kallade miljöoljor och biooljor – baseras på lätt nedbrytbara basvätskor – oftast vegetabiliska oljor (naturliga estrar) eller syntetiska estrar – ofta med en hög andel förnybart innehåll, tillsammans med tillsatser utan farliga ämnen.

Miljöanpassade produkter ska vara lätt nedbrytbara i naturen. Kriterierna enligt Svensk Standard för hydrauloljor, SS155434, är att miljöanpassade oljor ska brytas ned inom 28 dagar till minst 70 %. Dessutom kan den vara baserad på förnybara råvaror, vilket betyder råvaror som kan förnyas inom 100 år.

Naturliga och syntetiska estrar har bra smörjegenskaper, högt viskositetsindex, hög flampunkt och låg toxicitet. De hör egenskaperna ger

1) mindre motorslitage
2) längre motorlivslängd
3) bättre bränsleekonomin.

Då vegetabiliska oljor är omättade så är oxidationsstabiliteten låg. Det är orsaken till att man oftast modifierar vegetabiliska oljor för att förbättra oxidationsstabiliteten. Mendo G4, Mendo Longlife och Mendo Eco är Agrols miljöanpassade hydrauloljor.

Skillnaden mellan en miljöanpassad och hälsoanpassad produkt är att en miljöanpassad produkt är utvecklad för att göra minsta möjliga skada på miljön, medan en hälsoanpassad produkt är utvecklad för att vara ofarlig för människor och djur.

Ett tydligt exempel på detta är skillnaden mellan monopropylenglykol (MPG) och monoetylenglykol ("vanlig kylarvätska"). Monoetylenglykol (MEG) är giftig för människa och djur medan monopropylenglykol (MPG) är ogiftig för människa och djur. Vid utsläpp i naturen så bryts bägge ner relativt snabbt. Vanlig kylarvätska baserad på monoetylenglykol bryts ned med 56% på 28 dygn medan monopropylenglykol (MPG) bryts ned med 70% på 28 dygn .
På grund av att monopropylengglykol (MPG) inte är giftig för människa och djur samt sin högre nedbrytbarhet benämns den som både hälsoanpassad och miljöanpassad.


Exempel på miljöanpassade produkter: Mendo Longlife


Exempel på både miljö- och hälsöoanpassade produkter: kylarvätska MPG
Interaktiv utbildning Kapitel 2.7 svenska version 5.2 | 2018