Om oss Baskunskap Produkt Fördjupning
Kap. 1 Kap. 2 Kap. 3 Kap. 4 Kap. 5 Kap. 6 Kap. 7 Previous page Next page
Kylarvätska Back to Basic

Det finns för närvarande fyra huvudgrupper av kylarvätskor och två undergrupper, etylenglykol som är den vanligaste glykolen men tyvärr mycket giftig men i övrigt mycket goda egenskaper i kylarvätska, propylen glykol även kallad miljöglykol pga. att den inte är giftig men är direkt ohälsosam att få i sig, jämfört med etylenglykolen har den sämre egenskaper t.ex. blir mer trögflytande vid låga temperaturer, svårare att stabilisera med additiven.

Både Propylen glykol (MPG) och Etylenglykol (MEG) går att kombineras med dom olika additiv teknologierna.


Inorganic Additive Technology (IAT)

Här använder man icke organiska korrosions additiver som silikater och fosfater som skyddar både järn och aluminium mycket bra, problemet är att additiven främst korrosionsskyddet bryts ner relativt snabbt och behöver bytas ut runt vart annat år Kylarvätska Classic


Organic Acid Technology (OAT)
Produkter inom denna huvudgrupp brukar kallas för Longlife glykoler
Det är speciellt rostskyddet som skiljer sig från IAT istället för icke organiska ämnen som rostskydd används istället organiska syror (OAT) som rostskydd, dessa är mycket stabila och bryts inte ned lika snabbt och man kan förlänga bytesintervallen rejält 5-6 år.
Kylarvätska OAT

Hybrid OAT (HOAT)
HOAT är en undergrupp till OAT där man har kombinerat OAT och IAT förlängt bytesintervallen på IAT med OAT teknologin och förbättrat kavitationsskyddet på OATn med silikaterna från IATn. Bytesintervaller 3-4 år. Kylarvätska SuperExempel på kylarvätska:
Kylarvätska Super

Si-OAT är den senaste teknologin där man har tagit vara på OATns stabila rostskydd och värmeavledning med att tillsätta lagom med silikater som förbättrar kavitationsskyddet
Bytesintervaller 5-6 år.
Kylarvätska OAT PlusInteraktiv utbildning Kapitel 3.6 svenska version 5.1 | 2016