Om oss Baskunskap Produkt Fördjupning
Kap. 1 Kap. 2 Kap. 3 Kap. 4 Kap. 5 Kap. 6 Kap. 7 Previous page Next page
Motoroljor Back to Basic

Vid rådgivning är det viktigt att ta hänsyn till vilken viskositet och kvalitet som krävs för den aktuella motorn. Kvaliteten har betydelse för bytes-intervallerna och för motorns livslängd. Moderna maskiner har ofta bytesintervall på upp till 500-600 timmar, vilket kräver den bästa kvaliteten.

Motoroljor är uppbyggda av basoljor och tillsatser, så kallade additiv, som förbättrar oljans egenskaper. Additiven utvecklas hela tiden och nya kvalitetsnormer kommer minst en gång per år. Katalysatorsystem och partikelfilter kommer nu även på tunga maskiner, vilket innebär att speciella oljor måste användas.

Basoljan kan vara mineralisk eller syntetisk. Båda härstammar från råolja, men syntetoljan är i princip en sönderslagen mineralolja där man satt ihop molekylerna på nytt i mycket stabilare kolkedjor. Syntetoljan får därmed stabilare viskositet över tiden och på köpet bättre låg- och högtemperaturegenskaper. Delsyntetoljor är en blandning av mineral- och syntetolja. Detta gör man för att framförallt få liknande lågtempegenskaper som syntetolja  men hålla nere priset.

ACEA-systemet

För  nyare maskiner bör man sträva efter ACEA E7 för maximalt skydd. ACEA E4/E6 är i stort en olja för Mercedes och MAN.

I lantbrukssammanhang kommer vi i kontakt med ACEA E4/E6 när det gäller Claas Jaguarhackar och de största tröskorna. Där förskrivs ACEA E4/E6 när det gäller bl.a.förlängda bytesintervall och katalysatorutrustning.

Klassningen API CJ-4 och ACEA E9 har speciella anpassningar för motorer med EGR, katalysator SCR och partikelfilter DPF. Den  krävs för de flesta maskiner utrustade med den tekniken och kan i de flesta fall vara en enhetsolja för en blandad maskinpark.

För personbilar finns ACEA A1/B1 och A5/B5 som avser oljor som har låg viskositet. Dessa oljor får bara användas i motorer som är byggda för den viskositeten. Avsikten från motortillverkaren är att genom tunn olja, spara bränsle genom mindre friktion i motorn. Kvaliteten för A5/B5 är densamma som för A3/B4 medan A1/B1 är en baskvalitet.
Det finns idag även en klassning, C1,C2, C3 och C4, som läggs till ovanstående och som avser de nyaste bensin- och lätta dieselmotorerna med katalysator och partikelfilter. Även där har man anpassat tillsatserna för längre livslängd på efterbehandlingssystemen.Kvalitetsklassningarna enligt ACEA-systemet

API-systemet

Klasserna för bensinmotorer börjar med S = Service
SA SB SC SD SE SF SG SH SJ SL SM SN


Klasserna för dieselmotorer börjar med C = Commercial
CA CB CC CD (CD+) CE CF-4 CG-4 CH-4 CI-4 CJ-4

Klasserna har kommit till varefter kraven från maskintillverkarna har ökat. Varje klass har introducerats vid ett speciellt årtal och motsvarar alltså den kvalitet som motortillverkarna krävde vid den tidpunkten.

Det är bara en fördel att välja kvalitet som ligger så långt åt höger som möjligt, enligt API-systemet för de flesta moderna fordon.

Fördelarna med att välja högre kvalitet på motoroljan än vad instruktionsboken säger, är att oljans egenskaper för att hålla rent i motorn och att minska slitage är högre.
Interaktiv utbildning Kapitel 3.2 svenska version 5.0 | 2015