Om oss Baskunskap Produkt Fördjupning
Kap. 1 Kap. 2 Kap. 3 Kap. 4 Kap. 5 Kap. 6 Kap. 7 Kap. 8 Kap. 9 Kap. 10 Previous page Next page
Rekommendationer
Vilka smörjmedel som rekommenderas till en viss maskin står alltid att finna i maskinens instruktionsbok. Följer man instruktionsboken så gör man aldrig fel. Oftast kan man använda en olja som håller högre kvalitet än det som är rekommenderat. Det enda undantaget från detta är transmissionsoljor, där man alltid ska följa den GL-klassning som är angiven i instruktionsboken. Några generella rekommendationer avseende viskositet återfinns nedan.

Motoroljor
För tunga maskiner rekommenderar vi i första hand SAE 15W-40 eller 10W-40. Detta för att säkerställa att oljan har tillräckligt hög viskositet vid drifttemperaturen. Många maskiner kan även använda SAE 10W-30, speciellt i norra Sverige. Förstahandvalen här är Agrol Mega Truck, Agrol Mega Syntet och Agrol Tera Truck.

För personbilar rekommenderas generellt 10W-40 eller 5W-40. Dessa oljor ger bra skydd och lång livslängd.

Till nya bilar rekommenderas ofta 5W-30 eller 0W-30. Huvudanledningen till denna rekommendation är att sänka bränsleförbrukningen. 5W-30 eller 0W-30 oljor ska inte användas till äldre
bilar eller till bilar där 10W-40 eller 5W-40 rekommenderas. Förstahandsvalen är Agrol Zenit C och Agrol Spectra till nya bilar samt Agrol Spectra och Agrol Nova till lite äldre bilar.
Vad gäller kvalitet ska man alltid välja den kvalitet som är föreskriven alternativt en kvalitet som överträffar den föreskrivna. Läs mer i kapitlet Motoroljor.

Transmissionsoljor
Under de flesta driftförhållanden kan man använda SAE 80W-90 till de flesta växellådor. Ofta använder man en olja med lite högre viskositet till transmissioner i tunga fordon, medan man kan använda oljor med lägre viskositet i personbilar och andra lätta fordon. Ofta rekommenderas till exempel SAE 80W eller 75W-80 till moderna personbilar, medan 80W-140 inte är ovanligt till exempel anläggnings- och skogsmaskiner.

När det gäller transmissionsoljor är det mycket viktigt att man väljer den GL-klass som är föreskriven. En för låg GL-klass kan leda till att man får problem med skärning eller nötning medan en för hög GL-klass kan skada vissa material i växellådan.
För GL-5 oljor rekommenderar vi Agrol Hypoid.
För GL-4 oljor rekommenderar vi Agrol Transmission GX eller Hybran Plus G2.
För GL-1 oljor rekommenderar vi Agrol Transmission.

Hydraulvätskor
Det första man ska kontrollera när man väljer hydraulvätska är huruvida man har behov av att systemet ska fungera vid låga omgivningstemperaturer. Finns det behov ska man välja en olja som är anpassad för utomhusbruk och som har högt så kallat viskositetsindex.
Om vi håller oss till maskiner inom lantbruk, anläggnings- och skogsnärningen, så kan de allra flesta av dessa maskiner använda en ISO VG 46 som är anpassad för utomhusbruk, till exempel Agrol Hydraul SHS 46. Vissa maskiner kan behöva ISO VG 32 för att fungera bra vid låg temperatur, men kom ihåg att det är alltid bättre med för hög viskositet än för låg.


Interaktiv utbildning Kapitel 2.9 svenska version 5.1 | 2016