Om oss Baskunskap Produkt Fördjupning
Kap. 1 Kap. 2 Kap. 3 Kap. 4 Kap. 5 Kap. 6 Kap. 7 Kap. 8 Kap. 9 Kap. 10 Previous page Next page
Hydrauloljor More Information

En hydraulolja måste klara flera funktioner, bla överföra kraft effektivt, smörja och skydda hydraulsystemet. För detta krävs speciella egenskaper hos hydraul vätska:

• Låg kompressibilitet, vätskans volym ska variera så lite som möjligt när trycket förändras.

• God luftavskiljnings egenskap, så att luftbubblor inte ökar kompressibiliteten.

• God vattenavskiljnings egenskap, lätt att dränera tank.

• Låg skumningstendens, så skum inte kommer in i hydraul pump och orsakar kavitation.

• Lämplig viskositet, tillräckligt tunn vid starttemperaturer och samtidigt


tillräckligt tjock vid högsta driftstemperatur. 

• Smörja hydraul komponenter
• Transportera bort värme
• Skydda mot korrosion

• Termisk och Oxidations stabil, så oljan inte bryts ned och bildar beläggningar vid höga temperaturer och påverkar oljans livslängd.

• God filtreringsbarhet.

Ibland rekommenderas motor oljor och ATF oljor i hydraulsystem som i och för sig går bra, motoroljor har goda slitageminskande egenskaper men är mindre skjuvstabil och har sämre vattenavskiljande egenskaper än hydrauloljor. ATF oljor har goda lågtemperaturegenskaper och är ofta färgade röda så läckage upptäcks lättare.


Exempel på hydraulolja: Mendo G4
Interaktiv utbildning Kapitel 2.4 svenska version 5.0 | 2015