Om oss Baskunskap Produkt Fördjupning
Kap. 1 Kap. 2 Kap. 3 Kap. 4 Kap. 5 Kap. 6 Kap. 7 Kap. 8 Kap. 9 Kap. 10 Previous page Next page
Transmissionsoljor More Information
Transmissionsoljor, dvs oljor som är avsedda för växlar, delas in efter viskositet (hur trögflytande den är) och kvalitet, liknande motoroljor. Användningsområdet anges enligt API-systemet och tjockleken, viskositeten, anges enligt SAE-systemet för transmissionsoljor, vilket skiljer sig från skalorna för motoroljor. Det är också vanligt med märkesbundna krav och normer.

SAE-systemet för viskositetsangivelse liknar den för motoroljor - Ex SAE 80W-90 är mer trögflytande vid kyla än 75W-90, men de är lika trögflytande vid 100ºC. Skalorna har högre siffror än motoroljeskalan för att förväxlingar inte ska ske. I absolut viskositet motsvarar en transmissionsolja 80W-90 ungefär en motorolja 15W-40.

API-systemet som bestämmer användningsområde indelas från GL-1 till GL-5. Vanliga oljor i traktorsammanhang är kombinationsoljor för hydraulsystem och transmission.
Dessa tillhör kvalitetsklass API GL-4. Dit hör Hybran Classic, Hybran Plus G2, Hybran Syntet, Kombi Classic och Variotrans. Högst kvalitet har Hybran Plus G2 och Hybran Syntet. Hybranoljorna får inte blandas med Kombi Classic eller Variotrans. Hybran Plus G2 och Hybran Syntet är kvaliteten för de riktigt tuffa kraven där Hybran Syntet har överlägsna lågtemperaturegenskaper.

Kombi Classic kan användas som enda olja i traktorer av äldre modell, till och med åttiotalet. Till lite nyare traktorer kan Kombi Classic även användas som transmissions- och hydraulolja, men inte som motorolja.
Variotrans är en transmissionsolja för Fendt och vissa Claas.

Rådfråga alltid maskinens instruktionsbok, våra rekommendationstabeller på hemsidan eller kontakta Agrols support om osäkerhet om kvalitetskraven råder.

Exempel på kombinationsolja: Hybran Plus G2
Interaktiv utbildning Kapitel 2.3 svenska version 5.1 | 2016