Om oss Baskunskap Produkt Fördjupning
Kap. 1 Kap. 2 Kap. 3 Kap. 4 Kap. 5 Kap. 6 Kap. 7 Kap. 8 Kap. 9 Kap. 10 Previous page Next page
Motoroljor More Information

Motoroljor delas in i oljor för personbilar och oljor för tunga dieselmotorer. Dessa bör inte förväxlas, även om det finns en glidande skala mellan produkterna. En av orsakerna till detta är moderna bilars katalysatorsystem, som inte alltid tål de tillsatser som finns i oljor avsedda för tunga dieselmotorer. En annan skillnad är att tunga dieselmotorer ofta används långa tider i sträck. Medan personbilar ofta går kortare sträckor. Detta påverkar hur oljorna är uppbyggda. Oljor för personbilar tål start och stopp bättre än oljor för tunga motorer.

Motoroljor ska utföra en mängd saker i en motor. De ska bland annat leda bort värme, förhindra korrosion, hålla rent och givetvis minska friktion.

Bytesintervallerna blir allt längre på moderna fordon, vilket ställer än större krav på kvaliteten. Det är aldrig fel att använda en olja med högre kvalitet än vad fordonet fordrar enligt instruktionsboken.

Texten på oljeförpackningen innehåller en mängd information. Där anges minst två saker, vilken viskositet (tjocklek) oljan har vid kyla/värme och vilken/vilka kvalitetskrav den uppfyller.

Viskositeten anges enligt SAE-systemet. Till exempel SAE 10W-40, där 10W är ett mått på viskositeten vid kyla och 40 är ett mått på viskositeten vid hög temperatur. SAE 10W-40 kan betecknas som en åretruntolja. Högre siffror anger tjockare produkt vid respektive temperatur. En SAE 5W-40 är därmed tunnare vid kyla än en SAE 10W-40, men lika tjock vid motorns arbetstemperatur.


Exempel på motorolja:
Mega Truck

Det finns i huvudsak två kvalitetssystem, amerikanska API och europeiska ACEA. Därutöver kan det förekomma märkesbundna kvalitetskrav från bland annat Mercedes, BMW, VW osv. API-systemet indelas i två serier. Serierna börjar med S för bensinmotorer respektive C för dieselmotorer. För bensinmotorer heter högsta normen idag SN. För dieselmotorer är högsta normen CJ-4.

ACEA-systemet delas in i tre grupper, bensinmotorer A, personbilsdieslar B och tunga dieselmotorer E. Högsta normerna för bilar är A3/B4 resp A5/B5 och för tunga dieslar E7/E9. Ingen kvalitetsskillnad finns mellan A3/B4 och A5/B5, den senare har bara lägre viskositet.

Rådfråga alltid bilens eller maskinens instruktionsbok om osäkerhet om kvalitetskraven finns. Kontakta annars Agrols support.

Interaktiv utbildning Kapitel 2.2 svenska version 5.0 | 2015